Witaj wędrowcze

Jest takie powiedzenie:

„Szewc bez butów chodzi”

Ta skromna strona jest jego znakomitym potwierdzeniem.

Welcome wanderer

There is a saying:

"As a shoemaker without shoes"

This modest site is its excellent confirmation.

Comments