Projekty‎ > ‎

{ Tpl.js }

HTML Template Compiler for JavaScript

2010-10-04:
New release 3.5 "Australis"
65 lines of code, 1770 bytes.

Tpl.js jest kompilatorem szablonów html, podobnym do Smarty.

Funkcje

 • Strony generowane bezpośrednio w przeglądarce.
 • Czysty model MVC
 • Integracja z źródłami danych JSON
 • Łatwy w użyciu.
  Zobacz przykład poniżej
 • Ekstremalnie mały
  Wersja 3 jest pojedynczym plikiem długości 2010 bajtów (64 linie kodu wraz z komentarzami) 
  Wersja 1 1001 bajtów (50 linii kodu) 

Tpl.js is a compiler for html templates, similar to Smarty.

Features

 • Pages are generated directly in the browser.
 • Pure MVC model.
 • Integration with JSON data sources.
 • Easy to use,
  see example below.
 • Extremely small 
 • Version 3 is a single file length of 2010 bytes (64 lines of code with comments) 
  Version 1 1001 bytes (50 lines of code)

Comments